Jacob van Eyck lezing door Tijn Vaes

Zaterdag 16 oktober | 16:00-17:00 uur | Tijn Vaes, oud-docent Academy of Music and Performing Arts Tilburg | Cultureel Café de Republiek | entreeprijs € 8,00 | BESTEL KAARTEN


Jacob van Eyck was musicus en componist, en daarnaast inventief theoreticus op het gebied van klank. Hij beschikte over een bijzonder goed geoefend en kritisch gehoor, te danken aan aangeboren talent, misschien wel tot ontwikkeling gebracht door blindheid die zich vanaf zijn geboorte manifesteerde. Dat weerhield hem er niet van gaandeweg zijn leven een belangrijke positie in de 17de-eeuwse (Utrechtse) samenleving te verwerven. In zekere zin iets uitzonderlijks.

In het algemeen werd de blinde vaak beschouwd als een verschoppeling. Hij was immers verstoken van één van de vijf zintuigen en nam daarom een ondergeschikte en ook gecompliceerde positie in in de toenmalige samenleving. Daarover weten we iets dankzij contemporaine geschreven bronnen. De thematiek van de blinde is ons daarnaast ook overgeleverd door toenmalige literaire werken én visuele kunsten. In woord en beeld werd blindheid verbeeld, vaak naar aanleiding van Bijbelse verhalen, humanistische visies en niet in de laatste plaats meningen en opvattingen die in den brede in de toenmalige samenleving heersten.

In de lezing wordt aandacht besteed aan het thema blindheid, zoals die in zijn diversiteit zichtbaar is gemaakt in de kunsten van de – dagenraad van de – Gouden Eeuw. Enkele van de vijf zintuigen zullen worden besproken, meer nog zullen wellicht aanspreken bij de toehoorder. Jacob van Eyck ‘zag’ voor zijn kunst immers met zijn oren, een tijdgenoot als Joost van den Vondel met oog en oor. Met Rembrandt van Rijn c.s. werd de blinde volledig uit de duisternis gehaald die de niet-ziende zo vaak omhult.

Tenslotte, de gevierde Hollandse schilder Gérard de Lairesse verloor gaandeweg zijn leven het gezichtsvermogen, maar dat heeft hem, ondanks het persoonlijke drama, de roem niet afgenomen. Hij was een inventief theoreticus, net als Jacob van Eyck. Zo streefde hij onsterfelijkheid na, evenals de fluit-spelende beiaardier, geliefde zoon van Apollo die de aanleiding is van deze lezing. Onsterfelijkheid die Tijn Vaes benadrukt in beeld en woord.

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.